projekt

Po Pierwsze rodzina

Stowarzyszenie „Trampolina dla Polski” Oddział w Zduńskiej Woli zostało beneficjentem konkursu „Po pierwsze Rodzina!” – Kampanie organizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Jaki jest cel projektu?

Opis projektu

Projekt jest finansowany przez MRiPS w kwocie: 70 000 PLN. Umowa nr BPD/PPR/KAMPANIE/37/2023 z dnia 2023-06-28. Celem projektu jest realizacja kampanii informacyjno – edukacyjnej na terenie powiatów: zduńskowolskiego i włocławskiego, której zadaniem jest wspomaganie młodych ludzi w zakładaniu rodziny, nieodkładaniu decyzji o rodzicielstwie oraz pomoc w pokonywaniu trudności w pożyciu małżeńskim.

Grupą odbiorczą bezpośrednią będą młodzi ludzie i rodziny z powiatów: zduńskowolskiego i włocławskiego skupieni wokół stowarzyszenia Trampolina oraz Parafii prowadzonych przez Zgromadzenie Zakonne Księży Orionistów, których wyposażymy w wiedzę i narzędzia do prowadzenia efektywnych kampanii informacyjnych na rzecz lokalnej społeczności z zakresu wspierania małżeństwa jako najlepszego środowiska opiekuńczo-wychowawczego dla dzieci i przygotowanie par do radzenia sobie z trudnościami i konfliktami w życiu rodzinnym. Ponadto odbiorcami zadania oprócz zrekrutowanych uczestników projektu będą także odbiorcy prowadzonych w social mediach przedsięwzięć informacyjnych oraz przeprowadzonych akcji. Materiały (krótkie materiały filmowe, grafiki, podcasty promujące małżeństwo i rodzinę), które będą wynikiem zrealizowanych szkoleń oraz zaangażowania uczestników projektu, będą promowane tak, aby dotarły do jak największego grona potencjalnych odbiorców.

Filmy i podcasty będą emitowane w mediach społecznościowych (w serwisie Facebook, Instagram, TikTok i Youtube), a grafiki będą projektowane i udostępniane w ramach kampanii promocyjnej. Do współpracy przy podcastach zaprosimy psychologów, mediatora rodzinnego i prawnika. Uczestnicy projektu zostaną wyposażeni w narzędzie (znajomość działania social mediów), tak aby mogli oddziaływać na odbiorców, przekazując zdobytą wiedzę na temat świadomych postaw rodzinnych, świadomego rodzicielstwa, zagrożeń, przeciwdziałaniu przyczynom rozpadu rodzin oraz rozwiązaniom w przypadku trudnej sytuacji życiowej.

Celem stworzonej przez uczestników kampanii jest pomóc młodym ludziom w podejmowaniu trudnej życiowej decyzji, jaką jest zawarcie związku małżeńskiego oraz podjęcie decyzji o rodzicielstwie poprzez uświadomienie im powagi sytuacji i wskazanie gdzie i w jaki sposób mogą sobie pomóc, jeżeli uznają, że takiej pomocy potrzebują.

Zapraszamy na warsztaty!

W ramach projektu zapraszamy do udziału w:

 1. cyklu warsztatów tematycznych z psychologiem, prawnikiem, mediatorem rodzinnym;

 2. szkoleniu z zakresu social mediów;

 3. realizacji kampanii promocyjnej

 

Powyższe działania:

poszerzą wiedzę uczestników na temat problemów i potrzeb rodzin, zagrożeń z jakimi się spotykają oraz narzędzi przeciwdziałania tym zagrożeniom;

zachęcą młodych ludzi do zawierania małżeństwa i do rodzicielstwa, ale także uświadomią im trudności, z jakimi mogą się spotkać oraz gdzie szukać pomocy i jak sobie z nimi radzić; poszerzą u uczestników wiedzę z zakresu aktywnego prowadzenia kanałów w social mediach oraz przeprowadzania kampanii społecznych, marketingu, promocji i komunikacji.

Jeżeli:

chcesz podnieść swoją wiedzę na temat życia w rodzinie;

chcesz pogłębić swoją wiedzę na temat działań w sieci i mediach społecznościowych;

wziąć udział w realizacji kampanii marketingowej ;

poznawać nowych ludzi

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i dołącz do Nas!

Link do formularza: 

https://forms.gle/pGxCERcbmTKPfaLJ6

(REKRUTACJA ZAKOŃCZONA)

Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt finansowany w ramach programu „Po pierwsze rodzina” organizowanego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej i Pełnomocnika Rządu do spraw polityki.

kampania

Sprawdź jakie jeszcze materiały zamieściliśmy podczas kampanii internetowej!

#WŁOCŁAWEK

podsumowanie

Nadszedł czas podsumowania naszych spotkań warsztatowych realizowanych w ramach projektu „Trampolina dla Polski – kampania informacyjno-edukacyjna, której celem jest wspomaganie młodych ludzi w zakładaniu rodziny, nie odkładaniu decyzji o rodzicielstwie oraz pomoc w pokonywaniu trudności w pożyciu małżeńskim.”

Warsztaty we Włocławku odbywały się w dniach:

 • 12 sierpnia z prawnikiem – prowadząca Natalia Wysocka

 • 21 października z psychologiem – prowadzący Artur Kaczmarczyk

 • 30 września z mediatorem rodzinnym – prowadzący ks. Adam Gołębiak

 • 4 listopada szkolenie social media i kampanie w internecie – prowadzący Małgorzata Ziółkowska i Dawid Tłuchowski

To było kilkadziesiąt godzin wspaniałych zajęć, wypełnionych wiedzą zarówno teoretyczną jak i praktyczną, która pomoże uczestnikom podczas funkcjonowania komórce społecznej jaką jest RODZINA! 

Jesteśmy szczęśliwi, że spotkania cieszyły się waszym zainteresowaniem i czekamy na kolejne okazje do spotkań!

Dziękujemy Włocławek!

Projekt finansowany w ramach programu „Po pierwsze rodzina” organizowanego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej i Pełnomocnika Rządu do spraw polityki demograficznej

Sprawdź jak wyglądały warsztaty!

#ZDUŃSKA WOLA

podsumowanie

Nadszedł czas podsumowania naszych spotkań warsztatowych realizowanych w ramach projektu „Trampolina dla Polski – kampania informacyjno-edukacyjna, której celem jest wspomaganie młodych ludzi w zakładaniu rodziny, nie odkładaniu decyzji o rodzicielstwie oraz pomoc w pokonywaniu trudności w pożyciu małżeńskim.”

Warsztaty w Zduńskiej Woli odbywały się w dniach:

 • 9 września z prawnikiem – prowadząca Natalia Wysocka

 • 7 października z psychologiem – prowadzący Artur Kaczmarczyk

 • 14 października z mediatorem rodzinnym – prowadzący ks. Adam Gołębiak

 • 22 października szkolenie social media i kampanie w internecie – prowadzący Małgorzata Ziółkowska i Dawid Tłuchowski

To było kilkadziesiąt godzin wspaniałych zajęć, wypełnionych wiedzą zarówno teoretyczną jak i praktyczną, która pomoże uczestnikom podczas funkcjonowania komórce społecznej jaką jest RODZINA! 

Jesteśmy szczęśliwi, że spotkania cieszyły się waszym zainteresowaniem i czekamy na kolejne okazje do spotkań!

Dziękujemy Zduńska Wola!

Projekt finansowany w ramach programu „Po pierwsze rodzina” organizowanego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej i Pełnomocnika Rządu do spraw polityki demograficznej.

Sprawdź jak wyglądały warsztaty!

Program "Po pierwsze rodzina"

HARMONOGRAM

Udostępniamy dla Was harmonogram cyklu warsztatów realizowanych w ramach projektu „Trampolina dla Polski – kampania informacyjno – edukacyjna, której celem jest wspomaganie młodych ludzi w zakładaniu rodziny, nie odkładaniu decyzji o rodzicielstwie oraz pomoc w pokonywaniu trudności w pożyciu małżeńskim.”

 

Harmonogram spotkań:

Z prawnikiem – Natalia Wysocka
– 12 sierpnia -Włocławek
– 9 września -Zduńska Wola

Z psychologiem – Artur Kaczmarczyk
– 23 września -Włocławek
– 7 października -Zduńska Wola

Z mediatorem rodzinnym – ks. Adam Gołębiak
– 30 września -Włocławek
– 14 października -Zduńska Wola

Miejsca spotkań:
Zduńska Wola, ul. Łaska 88, Klub Trampolina

Włocławek, ul. Ostrowska 8, Sala przykościelna parafii NSJ

Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt finansowany w ramach programu „Po pierwsze rodzina” organizowanego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej i Pełnomocnika Rządu do spraw polityki demograficznej.