Dowiedz się o nas więcej

Centrum wsparcia dzieci i rodziny

O nas

Czym się zajmujemy?

Centrum powstało dla nastolatków i ich rodziców, aby zaoferować darmową pomoc w zakresie poradnictwa, terapii psychologicznej, oraz tworzenia indywidualnych programów rozwojowych. Zajmuje się też konsultacjami i mediacjami za pośrednictwem mediatorów rodzinnych i rówieśniczych, treningiem umiejętności społecznych, m.in. asertywności i komunikacji.
W ramach działań profilaktycznych Centrum Profilaktyki i Wsparcia organizuje również koncerty, turnieje, oraz inne akcje dla młodzieży, które są finansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, których dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

W razie potrzeby wzięcia udziału w terapii, bądź rozmowy prosimy o kontakt. Spotkania odbywają się nieodpłatnie.

ks.Piotr Jasek FDP

Ukończyłem Katolicki Uniwersytet Lubelski (teologia) oraz studia podyplomowe z pedagogiki resocjalizacyjnej w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, a także kurs konsultantów „Kompasu Kariery”. W latach 1998 – 2011 pracowałem w młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Warszawie przy ul. Barskiej oraz w Centrum Edukacyjnym Trampolina w Warszawie – Aninie. Jestem twórca Oriońskiego Projektu Resocjalizacyjnego i Profilaktycznego Trampolina. Obecnie jestem duszpasterzem młodzieży w Zduńskiej Woli.

Anna Matusiak

Jestem psychologiem, terapeutą, etykiem. Zajmuję się trenowaniem umiejętności społecznych, prowadzeniem terapii oraz warsztatów. Z zamiłowania jestem podróżniczką. Wszelkie obszary mojej działalności koncentrują się na człowieku. Studia dały mi wiedzę o nim, praca z nim – doświadczenie, a podróże sprawiły, że potrafię go uważnie obserwować i aktywnie słuchać. Człowiek jest moją pasją.
Bliska jest mi praca z młodzieżą – współprowadziłam Trening efektywności osobistej dla nastolatków z ramienia Ośrodka Pomocy I Edukacji Psychologicznej INTRA oraz byłam trenerem umiejętności miękkich w programie Strefa Młodzieży w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, gdzie prowadziłam autorskie warsztaty z zakresu autoprezentacji, asertywności, technik skutecznego uczenia się oraz radzenia sobie ze stresem. Prowadziłam także Trening Umiejętności Społecznych gimnazjalisty oraz warsztaty psychoedukacyjne w gimnazjum integracyjnym w Warszawie.

Paulina Mastalerz

Wykształcenie wyższe psychologiczne, ukończone studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, specjalizacja edukacja i komunikacja (zawiera przygotowanie pedagogiczne). W trakcie czteroletniej szkoły psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Psycholog z pięcioletnim doświadczeniem zawodowym. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobyte podczas pracy w szkole oraz jako instruktor ZHP. Pracowała również z osobami ze spektrum autyzmu, w tym głównie z Zespołem Aspergera. Posiada doświadczenie w pracy w obszarze biznesu, HR, rekrutacji. Swoje doświadczenie zdobywała pracując również jako wolontariuszka: współpraca z Kliniką Psychiatryczną Akademii Medycznej w Lublinie – prowadzenie zajęć dla pacjentów, rozmowy indywidualne; wolontariat w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej; pomoc i organizacja akcji Szlachetna Paczka – w tym wywiady środowiskowe. Ukończyła pierwszy etap Studium Terapii Uzależnień prowadzone przez Śląską Fundacja Błękitny Krzyż. Odbyła Staż szkoleniowy „Towarzystwa Nowa Kuźnia” w Lublinie przygotowujący do pracy o charakterze socjoterapeutycznym z dziećmi i młodzieżą. Ukończyła trening interpersonalny i intrapsychiczny. Brała udział w wielu szkoleniach i konferencjach dotyczących określonych zagadnień związanych z pomocą psychologiczną.